Rozliczenie 1%

Środki finansowe przyznane w ramach  Kampanii 1% dla ZHR należy zaksięgować w książce finansowej jednostki (na podstawie kwitu KW bądź potwierdzenia przelewu). Przyznane pieniądze należy wydać do końca roku następnego, czyli środki otrzymane w tym roku (ale zebrane w...

Spis z natury

Spis z natury powinien być przeprowadzany każdorazowo w momencie przekazania majątku następcy, w sytuacji zakończenia działalności jednostki, bądź na polecenie Zarządu Okręgu lub Naczelnictwa ZHR.Każdy komendant jednostki ma obowiązek powołania co najmniej...

Informator inwentarzowy

Informacje ogólneWłaścicielem majątku jest Okręg Łódzki ZHR oraz Związek. Pozostałe jednostki organizacyjne ZHR posiadają majątek na podstawie jego wyodrębnienia i przekazania w zarząd.Zarząd nad majątkiem wyodrębnionym i przekazanym jednostce organizacyjnej sprawuje...

Inwentaryzacja

Tutaj znajdziesz:Informator – czyli podstawowe zasady i przepisy oraz informacje jak rozpocząć gospodarkę inwentarzową i jak ją poprawnie prowadzić.Spis z natury – czyli zasady i przepisy dotyczące prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury. Dokumenty do...

Składki w pytaniach i odpowiedziach

Osoby pracujące i niepracujące Jak jest definicja osoby pracującej i niepracującej? Czy dorywcza praca na umowę zlecenie to pracująca osoba czy nie? A jeżeli pracuje i studiuje to też jest traktowana jako pracująca? Propozycja jest następująca: ujednolicenie w okręgu...