Organizacja biwaku – NEW!

  Biwakiem jest każde działanie jednostki organizacyjnej ZHR lub innej zorganizowanej grupy członków ZHR, obejmujące wspólny program, zakwaterowanie i wyżywienie w okresie nie krótszym niż 1 doba (minimum 24 godziny) i nie dłuższym niż 5 następujących po sobie nocy. W...

Procedura obsługi dotacji

Instrukcja w sprawie otrzymywania i rozliczania środków na realizację zadania związanego z dotacją w Okręgu Łódzkim ZHRKażdy instruktor, któremu zostały przyznane środki na realizację zadania związanego z dotacją jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą...
Lokal Okręgu

Lokal Okręgu

Rezerwacja pomieszczeń i zasady korzystania z pomieszczeń Okręgu Łódzkiego regulują „Zasady korzystania z lokalu Okręgu Łódzkiego” Pobierz „Zasady korzystania z lokalu Okręgu Łódzkiego” [POBIERZ]...