O komisji

O nas

Cele działania Komisji Historycznej

 •  dokumentowanie bieżącej pracy Okręgu Łódzkiego i jego jednostek,
 • archiwizacja, digitalizacja dokumentacji merytorycznej jednostek Okręgu Łódzkiego,
 • popularyzacja historii Okręgu Łódzkiego ZHR i harcerstwa łódzkiego wśród grona harcerskiego i łódzkiej społeczności,
 • współpraca z innymi harcerskimi komisjami historycznymi w celu wspólnego tworzenia archiwum historii harcerstwa,
 • zachęcenie jednostek Okręgu Łódzkiego do dokumentowania swoich działań.

Formy działania

 • utworzenie i prowadzenie podstrony komisji historycznej na stronie OŁ ZHR,
 • wydawanie publikacji historycznych, artykułów,
 • tworzenie materiałów źródłowych do przyszłych opracowań historycznych (np. prac licencjackich, magisterskich) m.in. archiwum mówione (wywiady ze świadkami historii),
 • organizowanie konkursów około historycznych dla jednostek OŁ,
 • organizowanie spotkań, wydarzeń około historycznych,
 • archiwizacja i digitalizacja dokumentów historycznych,
 • tworzenie zestawień, opracowań tematycznych (np. wykazy komendantów danych jednostek itp.)

Działania zrealizowane od roku 2022

 1. Zorganizowanie panelu historycznego z cyklu Spotkanie z historią pt. “Działalność Ruchu Harcerskiego i Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Łodzi (1983 – 1989)
  Termin: 20.05.2023 r.
  Miejsce: Siedziba okręgu
 2. Uczestnictwo w seminarium popularnonaukowym „Łódzkie harcerstwo w czasach wojny i pokoju (1939-1951)”, które odbędzie się w środę, 26 kwietnia o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 100/102. Partnerami wydarzenia byli: Chorągiew Łódzka ZHP oraz Muzeum Harcerstwa.
  Uczestnicy z komisji: Jacek Broniewski, Anna Brzezińska, Maria Szymankiewicz, Damian Kowalczyk
  oraz zaproszeni przez nas Jakub Zakościelny, Anna Zakościelna i dh Andrzej Szletyński.
 3. Uczestnictwo w zainicjowanym przez Komisję Historyczną spotkaniu przewodniczących Okręgu Łódzkiego.
  Termin: 22 kwietnia 2023
  Miejsce: Piotrków Trybunalski podczas Rajdu Świętego Jerzego.
  Obecni na spotkaniu z ramienia komisji: Jacek Broniewski, Grażyna Broniewska (także jako przewodnicząca ZO) i Maria Szymankiewicz.
 4. Przeprowadzenie zajęć na kursach metodycznych. Komisja Historyczna została poproszona o poprowadzenie zajęć na kursach.
  W dniu 21.08 oraz 22.08 w miejscowości Wólka w woj. świętokrzyskim, zostały przeprowadzone dwa spotkania historyczne.
  Jedno spotkanie wykładowe nt początków ZHR – prowadzenie hm. Grażyna Broniewska
  Drugie warsztatowe pt: Historia inaczej – jesteśmy twórcami historii jutra – prowadzenie hm. Maria Szymankiewicz z pomocą hm. Jacka Broniewskiego.
  W zajęciach brały udział dwa kursy łódzkie: kurs metodyki harcerzy oraz kurs metodyki harcerek oraz dwa kursy krakowskie: kurs metodyki zuchowej i kurs metodyki harcerzy.
  Ponadto w dn. 21.08 podczas ogniska hm. Jacek Broniewski przeprowadził zajęcia nt pracy z patronem drużyny dla łódzkiego kursu metodyki harcerzy.
 5. Norbert Gawroński zdigitalizował kolejne płyty VHS.
  Ania Brzezińska przekazała materiały dotyczące prowadzenia wywiadu “historii mówionej”.

Działania zrealizowane od roku 2020

 •  utworzenie komisji historycznej
 • umocowanie komisji historycznej jako jednostki podległej Zarządowi OŁ
 • opracowanie i wydanie albumu pt: „XV Łódzka Drużyna Harcerzy „Zielony Płomień” im. Andrzeja Małkowskiego – 100 lat realizacji metody harcerskiej”
  (stron 60, ISBN 979-83-952594-6-3,  nakład 500 egzemplarzy)
 • opracowanie i wydanie  publikacji pt: „Sto wspomnień na stulecie XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego”
  (stron  500, ISBN 978-83-952594-8-7,  nakład 500 egzemplarzy).
  Wydanie tej publikacji sfinansowali przyjaciele  Szczepu “Zielony Płomień”.
 • publikacja artykułu pt.: „Czujemy się wolni, choć wokół stalowa rzeczywistość stanu wojennego – Biała Służba 1983” do Krakowskiego Rocznika Historycznego,
 • utworzenie maila komisji historycznej OŁ
 • szkolenie członków komisji z tworzenia baz danych w programie Excel – szkoleniepoprowadziła była instruktorka ŁCHHek Kamila Kargulewicz (19 listopada 20221),
 •  utworzenie:
  • spisu jednostek Szczepu “Zielony Płomień” – od ZHP do 2020 roku,
  • spisu HAL i HAZ Szczepu “Zielony Płomień” (termin, miejsce, komenda, jednostki) – od ZHP do 2020 roku.
  • spisu drużynowych i przybocznych wszystkich jednostek Szczepu “Zielony Płomień”
   (od momentu ich powstania do dziś lub do momentu rozwiązania jednostki).
  • nawiązanie współpracy z Komisją Historyczną Okręgu Kujawsko – pomorskiego, spotkanie w siedzibie Okręgu Kujawsko-pomorskiego, wymiana doświadczeń pracy komisji historycznej (16.10.2021 r.)