Łódka 2/2014

Zachęcam do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu informacyjnego naszego Okręgu. Pobierz Biuletyn Informacyjny OŁ: [POBIERZ] A w nim znajdziecie: 1. Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna Okręgu Łódzkiego.2. Nowe Zasady funkcjonowania lokalu Okręgu.3. Zmiana systemu...

Nowości na stronie

Na stronie okręgu dostępne bez zalogowania pojawiły się następujące zakładki: 1. HAL /HAZ – gdzie znajdziecie następujące zakładki: Akcja Letnia 2014 Wykaz Akcji Letniej Biwaki kuratoryjne Biwaki śródroczne – nowy system zgłaszania! 2. Lokal Okręgu Zasad...

Biwaki kuratoryjne

  Zgłoszeniu do Łódzkiego Kuratorium i Okręgu Łódzkiego ZHR podlegają wszystkie biwaki spełniające dwa podstawowe założenia: uczestnikami biwaku są dzieci lub młodzież szkolna, biwak odbywa się w dni wolne od zajęć edukacyjnych tzn. w okresie zimowej przerwy...

Biwaki

Biwakiem jest każde działanie jednostki organizacyjnej ZHR lub innej zorganizowanej grupy członków ZHR, obejmujące wspólny program, zakwaterowanie i wyżywienie w okresie nie krótszym niż 1 doba (minimum 24 godziny) i nie dłuższym niż 5 następujących po sobie nocy. W...