Na stronie okręgu dostępne bez zalogowania pojawiły się następujące zakładki:

1. HAL /HAZ – gdzie znajdziecie następujące zakładki:

  • Akcja Letnia 2014
  • Wykaz Akcji Letniej
  • Biwaki kuratoryjne
  • Biwaki śródroczne – nowy system zgłaszania!

2. Lokal Okręgu

  • Zasad korzystania z siedziby okręgu
  • Dyżurów sprzątania przez jednostki ŁCHH-ek
na stronie pojawiła się również zakładka z Uchwałami zarządu, informacjami o HOPR oraz „Łódka”