ZHR – wielka przygoda życia!

Ostatnie wpisy

Okręg Łódzki

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej to:

Łódzka Chorągiew
Harcerzy

 

Łódzka Chorągiew
Harcerek

 

Akcje Okręgu

Łódzki Akcelerator Obywatelski

Inicjatywa Okręgu Łódzkiego ZHR, której między innymi celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, propagowanie wolontariatu oraz zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich. W ramach ŁAO organizowane są lokalne konkursy grantowe, którym będzie udzielone wsparcie w postaci mikrodotacji. Więcej informacji na stronie projektu: http://lao.org.pl/

Tydzień Patriotyczny

Szereg cyklicznych wydarzeń zainicjowanych przez nasz Okręg skupionych wokół Święta Niepodległości. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób młodych, dla których dawne formy obchodów nie są atrakcyjne, jak i tych, którzy nie chcą jeszcze o tych formach zapominać.

Akcja Paczka Okręgu Łódzkiego ZHR

Projekt „Akcja Paczka” jest jednym z wielu rodzajów służby podejmowanych przez ZHR na byłych Kresach Rzeczypospolitej. Z darów, które harcerze zbiorą w parafiach w Polsce przygotowywane są paczki, które następnie w okresie przedświątecznym zawożone są na Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę.

Liga Biegów na Orientację „4 Pory Roku”

Liga Biegów na Orientację „4 Pory Roku” to cykl zawodów organizowanych przez Okręg Łódzki ZHR. Istotą cyklu jest przeprowadzenie zawodów na jesieni, w zimie, wiosną i latem, tak aby zawodnicy doświadczyli specyficznych różnic w orientowaniu się w terenie w różnych porach roku.

HOPR Okręg Łódzki

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje ćwiczenia, szkolenia, manewry i w zakresie pierwszej pomocy, zabezpieczenie pracy śródrocznej gromad, drużyn i szczepów ZHR. Harcerki i harcerze ZHR prowadzą takie zajęcia w szkołach, świetlicach oraz organizują zabezpieczenie przedsięwzięć lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Nasz Okręg w liczbach

osób

drużyn i gromad

lat tradycji

instruktorów

Kontakt

Dane adresowe

Biuro Okręgu czynne jest w godzinach:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
10.00 – 14.00
10.00 – 18.00
10.00 – 14.00
10.00 – 18.00
10.00 – 14.00

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem biura przed przyjściem, żeby potwierdzić jego obecność.

Znajdziesz nas na

NIP: 725 19 220 77
REGON: 100715598
KRS: 0000332553

Napisz do nas

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją wychowawczą, która powstała w 1989 r. Ideowo i programowo kontynuuje tradycje kilku pokoleń polskich harcerek i harcerzy, opierając się o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. 

ZHR Okręg Łódzki jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Prawa o stowarzyszeniach oraz przyjętego Statutu wraz z regulaminami.

ZHR realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.