Łódzka Chorągiew HarcerekKomendantka

Podharcmistrzyni Magdalena Mendyk

Siedziba

Rewolucji 1905 r. 9 lok. 35, Łódź
90-273 Łódzkie, Polska

Zasięg terytorialny

Województwo łódzkie z wyjątkiem powiatów: łowicki, skierniewicki oraz miasto na prawach powiatu: Skierniewice

Szkoła instruktorska

Łódzka Szkoła Instruktorek „Krosna” jest jednostką odpowiedzialną za kształcenie w chorągwi, a dokładniej za:
- całościowe dbanie o kwestie szkoleniowe dotyczące instruktorek i kandydatek na instruktorki, a także kadry kształcącej;
- organizację kursów metodycznych i instruktorskich;
- współpracę z referentkami w kwestii szkoleń zuchmistrzowskich i wędrowniczych;
- właściwe rozeznanie potrzeb szkoleniowych w chorągwi;
- współpracę z Wydziałem Kształcenia w kwestii planowania pracy, współorganizacji kursów i wysyłania instruktorek na kursy centralne oraz kursy w innych chorągwiach;
- dokonywanie ewaluacji prowadzonych kursów, dokumentowanie wniosków pokursowych, wizytacja kursów.

Łódzka Szkoła Instruktorek „Krosna” prowadzi coroczne szkolenia w zakresie kursów: metodyki zuchowej, metodyki harcerek, przewodniczek oraz podharcmistrzyń (kursy organizowane są według potrzeb w danym roku). Kursy odbywają się pod koniec wakacji w formie obozowej bądź w trakcie roku harcerskiego. Są organizowane, w miarę możliwości, we współpracy z kursami Łódzkiej Chorągwi Harcerzy.

Komisja instruktorska

Skład

  Kapituła HR

  Spotkania odbywają się w siedzibie Okręgu Łódzkie ZHR.
  Pobierz kartę próby

  Skład

  • Harcmistrzyni Joanna Michalak

  Hufce

  Hufiec „Mozaika”

  Zobacz szczegóły

  Hufiec „Róża”

  Zobacz szczegóły

  Hufiec „Czuwanie”

  Zobacz szczegóły

  Hufiec „Gościniec”

  Zobacz szczegóły