Zgłaszanie HAL/HAZ

Wyjazdy kuratoryjne do Kuratorium Oświaty zgłasza Okręg Łódzki. Zgłoszenia następują zgodnie z harmonogramem HAL i HAZ.

Potrzebne dokumenty znajdują się na dysku Google: KLIK

Uwaga! Dostęp do dokumentacji jest możliwy po założeniu konta e-mail w domenie zhr.pl oraz uzyskaniu dostępu.

Zakładanie konta e-mail w domenie zhr.pl.

Bieżące informacje i najnowsze wytyczne otrzymują komendanci AL drogą mailową od koordynatora.

Biwaki i akcje śródroczne należy zgłaszać bezpośrednio na adres mailowy: [email protected]

Koordynatorem Akcji Letnich i Zimowych w Okręgu Łódzkim jest: phm. Paulina Kacprzak HR.
Z wszelkimi pytaniami prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: [email protected]