Skład Zarządu

Skład Zarządu Okręgu:

Koordynatorzy i Pełnomocnicy Zarządu Okręgu:

  • Paweł Nowiński – pracownik biura Okręgu, członek zespołu finansowego
  • pwd. Kajetan Wygnański – Koordynator IT Okręgu