1% dla ZHR

Kto może przekazać?

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy – wynikający z zeznania rocznego – o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeden procent swojego podatku mogą odliczyć osoby fizyczne rozliczające się z Urzędem Skarbowym na podstawie:

  • PIT-28 (osoby rozliczające się na podstawie stawki ryczałtowej),
  • PIT-36 (osoby prowadzące działalność gospodarczą),
  • PIT-36L (osoby, które wybrały 19 % podatek liniowy),
  • PIT-37 (osoby zatrudnione na umowie o prace lub umowie zlecenia),
  • PIT-38 (osoby, które uzyskały dochody ze sprzedaży m.in. papierów wartościowych, udziału w spółkach).

Podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel). Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego.

Jak przekazać?
W swoim formularzu PIT należy znaleźć pozycję:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

prosimy tam wpisać:

Nazwa OPP: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Numer KRS: 0000057720

Kwota: WYLICZONĄ KWOTĘ 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Uwaga: kwotę zmniejszenia należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Np. jeśli 1% naszego podatku to 64,27 wpisujemy 64,20.

W części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1% prosimy wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę.

W pierwszym polu prosimy o podanie wszelkich danych, które ułatwią nam późniejszy kontakt z Państwem i możliwość podziękowania za okazane wsparcie.

W drugim polu wpisują Państwo kod jednostki ZHR, którą chcecie bezpośrednio obdarować.

Prosimy o zaznaczenie WYRAŻAM ZGODĘ, co pozwoli Urzędowi Skarbowemu przekazać nam informacje zawarte w tej części.

Poniżej znajdują się kody 1% jednostek:

Łódzki Hufiec Harcerek Czuwanie
1 pGDHEK Puszcza LOD-102
3 ŁGZek Strażniczki Podwodnej Krainy LOD-051
3 ŁDHek Koniczyny im. Marii Eugenii Jasińskiej LOD-034
16 ŁGZek Pszczółki z Miodowej Krainy LOD-066
16 ŁDHek Korona im. św. Królowej Jadwigi LOD-035
48 pŁGZ Opiekunki Sadu LOD-055
48 ŁDHek Cisowy Dworek im. Olgi Małkowskiej LOD-061
59 ŁGZek Tęczowe Kamyczki LOD-046
59 ŁDHek Rodzina im. Barbary Marty Nazdrowiczówny LOD-038
92 ŁGZek Przewodniczki Kryształowego Szlaku LOD-044
92 ŁDHek Imago im. Anny Burdówny LOD-074
Samodzielny Zastęp w Ozorkowie LOD-105
Łódzki Hufiec Harcerek Gościniec
4 RDHek Astrum LOD-062
12 ŁDWek Pojutrze LOD-088
27 ŁGZek Słoneczne Promyki im. Małego Powstańca LOD-048
27 ŁDHek Gniazdo im. Heleny Marusarzówny LOD-036
29 ŁGZek Mieszkanki Ogrodu LOD-047
29 ŁDHek Polana im. Zofii Krassowskiej LOD-037
51 pDDHek Jutrzenka LOD-077
62 pŁGZek Rysie z Lasu Mędrców LOD-065
62 pŁGZek Księżycowe Podróżniczki LOD-045
62 ŁGZek Ostoja im. Heleny Wiernik-Dąbrowskiej LOD-039
Łódzki Hufiec Harcerek Mozaika
1 pSDHek Łąka LOD-078
1 PDHek Płomień im. Olgi Małkowskiej-Drahonowskiej LOD-043
1 pPGZek LOD-042
4 pZDHek “Żywioły” LOD-020
14 pŁGZek “Powierniczki Kompasu” LOD-097
14 pŁDHek “Zielnik” LOD-096
18 ŁGZek Poszukiwaczki Nieznanych Lądów LOD-084
18 ŁDHek Emaus im. św. Urszuli Leduchowskiej LOD-041
75 pŁDHek “Brzask” LOD-108
21 ŁDWek Więzy LOD-013
XXV ŁGZek Łowczynie Przygód LOD-090
XXV ŁDHek Promieniste im. Joanny Skwarczyńskiej LOD-091
Łódzki Hufiec Harcerek Róża
5 ŁGZek Słoneczne Dwórki LOD-050
5 ŁDHek Ryngraf im. św. Królowej Jadwigi LOD-033
Samodzielny Zastęp w Rogowie LOD-056
8 pŁDWek Zorza LOD-008
24 ŁDHek Źródło LOD-064
24 pŁGZek LOD-109
31 ŁDHek Knieja LOD-031
72 ŁGZek Skrzaty z Zaczarowanego Lasu LOD-049
72 ŁDHek Matecznik LOD-040
Łódzki Hufiec Harcerzy Szaniec
1 Piotrkowska Drużyna Harcerzy “Puszcza” im. Konspiracyjnego Wojska Polskiego LOD-021
1 próbna Piotrkowska Gromada Zuchów LOD-111
XV Łódzka Drużyna Harcerzy “Zielony Płomień” im. Andrzeja Małkowskiego” LOD-011
XV Łódzka Gromada Zuchów “Strażnicy Zaginionej Polany” LOD-024
40 Łódzka Drużyna Harcerzy “Strażnicy” LOD-015
40 próbna Łódzka Gromada Zuchów “Marynarze Okrętu Przygoda” LOD-080
42 Łódzka Drużyna Harcerzy LOD-019
42 próbna Łódzka Gromada Zuchów LOD-103
81 Łódzka Drużyna Harcerzy “Fratrum” LOD-007
81 Łódzka Gromada Zuchów “Strażnicy Grodu Starego” LOD-095
57 próbna Łódzka Drużyna Harcerzy LOD-114
Samodzielny Zastęp Harcerzy “Twierdza” w Działoszynie LOD-112
Łódzki Hufiec Harcerzy Północ
1 Głowieńska Drużyna Harcerzy LOD-023
3 Łódzka Drużyna Harcerzy “Kosynierzy” LOD-016
3 Łódzka Gromada Zuchowa Strażnicy Orlego Pióra LOD-092
9 próbna Łódzka Drużyna Harcerzy „Leśni” im. Jana Piwnika Ponurego LOD-009
9 próbna Łódzka Gromada Zuchowa LOD-026
17 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Jerzego Szletyńskiego LOD-012
17 próbna Łódzka Gromada Zuchów LOD-058
84 Łódzka Drużyna Harcerzy „Cichociemni” im. Spadochroniarzy Armii Krajowej LOD-017
84 Próbna Łódzka Gromada Zuchowa “Kompania Łowców” LOD-082
84 próbna Łódzka Gromada Zuchowa “Plemię Błękitnego Niedźwiedzia” LOD-110
94 próbna Łódzka Drużyna Harcerzy LOD-094
94 Łódzka Gromada Zuchowa “Bractwo Wilczego Lasu” LOD-081
III próbna Rogowska Drużyna Harcerzy LOD-085
Samodzielny Zastęp Harcerzy w Ozorkowie LOD-107
Łódzki Hufiec Harcerzy Polesie
Samodzielny Zastęp Harcerzy w Złoczewie LOD-053
6 Łódzka Drużyna Wędrowników LOD-060
8 Aleksandrowska Drużyna Harcerzy LOD-025
8 Aleksandrowska Gromada Zuchów “Gwardia Piasta” LOD-089
10 Łódzka Drużyna Harcerzy “Serviam” im. Jerzego Grodyńskiego LOD-010
10 Łódzka Gromada Zuchów “Woje Mirmiła” LOD-079
26 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Pawła Edmunda Strzeleckiego LOD-014
28 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Antoniego Olbromskiego LOD-069
28 Łódzka Gromada Zuchów “Nieustraszeni Wikingowie” LOD-022
28 Łódzka Gromada Zuchów “Łowcy Chmur” LOD-068
106 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego LOD-018
106 Łódzka Gromada Zuchów “Obrońcy Wiecznego Lasu” LOD-087
Szczepy
Szczep Myśl Braterska LOD-052
Szczep Słoneczne Drogi LOD-054
Szczep Leśna Rodzina LOD-059
Szczep Zacisze LOD-067
Szczep Opoka LOD-071
Szczep Orzeł Biały LOD-072
Szczep Horyzont LOD-073
Szczep Bukowy Dom LOD-075
Szczep Zielony Płomień LOD-083
Szczep Zawiszacy LOD-098
Szczep Impresa LOD-086
Szczep Dąbrowa LOD-099
Szczep Osada LOD-104
Hufce
Łódzki Hufiec Harcerek “Czuwanie” LOD-030
Łódzki Hufiec Harcerek “Gościniec” LOD-029
Łódzki Hufiec Harcerek “Mozaika” LOD-101
Łódzki Hufiec Harcerek “Róża” LOD-028
Łódzki Hufiec Harcerzy “Szaniec” LOD-005
Łódzki Hufiec Harcerzy “Północ” LOD-006
Łódzki Hufiec Harcerzy “Polesie” LOD-004
Chorągwie
Łódzka Chorągiew Harcerek LOD-002
Łódzka Chorągiew Harcerzy LOD-003