1,5% dla ZHR

OD 2022 MOŻESZ PRZRKAZAĆ AŻ 1,5%

W efekcie zmian w przepisach na 2022 r. (ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Nowelizacja Nowego Ładu Podatkowego) podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Nową, wyższą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r. (rozliczenie w 2023 r.). Mimo tego, że nowe przepisy podatkowe weszły w życie 1 lipca 2022 r. kwotę 1,5% podatku na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych począwszy od 1 stycznia 2022 r. (tzn. za cały rok).

JAK PRZEKAZAĆ SWOJE 1,5%?

Aby wesprzeć Okręg Łódzki wystarczy, że w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce podasz dane naszej Organizacji tj. nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Związek Harcerstwa Rzeczyspospolitej

KRS 0000057720

By wpłata trafiła do konkretnej drużyny, hufca, czy szczepu, należy w rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY podać właściwy KOD JEDNOSTKI. Listę kodów można znaleźć poniżej.

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO prosimy tam wpisać:

Nazwa OPP: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Numer KRS: 0000057720

Kwota: WYLICZONĄ KWOTĘ 1,5% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Uwaga: kwotę zmniejszenia należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Np. jeśli 1,5% naszego podatku to 64,27 wpisujemy 64,20.

W części “Informacje uzupełniające” w pozycji cel szczegółowy 1,5% prosimy wpisać Kod Jednostki, dla której chcecie Państwo przekazać darowiznę.

W pierwszym polu prosimy o podanie wszelkich danych, które ułatwią nam późniejszy kontakt z Państwem i możliwość podziękowania za okazane wsparcie.

W drugim polu wpisują Państwo kod jednostki ZHR, którą chcecie bezpośrednio obdarować.

Prosimy o zaznaczenie WYRAŻAM ZGODĘ, co pozwoli Urzędowi Skarbowemu przekazać nam informacje zawarte w tej części.[/su_spoiler]

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ KODY 1,5% JEDNOSTEK:

Łódzki Hufiec Harcerek Czuwanie
1. pGDH-ek Puszcza LOD-102
3. ŁGZ-ek Strażniczki Podwodnej Krainy LOD-051
3. ŁDH-ek Koniczyny im. Marii Eugenii Jasińskiej LOD-034
16. ŁGZ-ek Pszczółki z Miodowej Krainy LOD-066
16. ŁDH-ek Korona im. św. Królowej Jadwigi LOD-035
48. ŁGZ-ek Opiekunki Sadu LOD-055
48. ŁDH-ek Cisowy Dworek im. Olgi Małkowskiej LOD-061
59. ŁGZ-ek Tęczowe Kamyczki LOD-046
59. ŁDH-ek Rodzina im. Barbary Marty Nazdrowiczówny LOD-038
92. ŁGZ-ek Przewodniczki Kryształowego Szlaku LOD-044
92. ŁDH-ek Imago im. Anny Burdówny LOD-074
Łódzki Hufiec Harcerek Gościniec
4. RDH-ek Astrum LOD-062
27. ŁGZ-ek Słoneczne Promyki im. Małego Powstańca LOD-048
27. ŁDH-ek Gniazdo im. Heleny Marusarzówny LOD-036
29. ŁGZ-ek Mieszkanki Ogrodu LOD-047
29. ŁDHek Polana im. Zofii Krassowskiej LOD-037
62. ŁGZ-ek Rysie z Lasu Mędrców LOD-065
62. ŁDH-ek Ostoja im. Heleny Wiernik-Dąbrowskiej LOD-039
Łódzki Hufiec Harcerek Mozaika
1. SDH-ek Łąka LOD-078
1. PDH-ek Płomień im. Olgi Małkowskiej-Drahonowskiej LOD-043
1. PGZ-ek Leśne Ludki LOD-042
4. ZDH-ek “Żywioły” LOD-020
18. ŁGZ-ek Poszukiwaczki Nieznanych Lądów LOD-084
18. ŁDH-ek Emaus im. św. Urszuli Leduchowskiej LOD-041
75. ŁDH-ek Brzask im. gen. Marii WItek LOD-108
XXV ŁDH-ek Promieniste im. Joanny Skwarczyńskiej LOD-091
Łódzki Hufiec Harcerek Róża
5. ŁGZ-ek Słoneczne Dwórki LOD-050
5. ŁDH-ek Ryngraf im. św. Królowej Jadwigi LOD-033
6. RDH-ek Skrzydła LOD-056
24. ŁDH-ek Źródło LOD-064
31. ŁDH-ek Knieja LOD-031
72. ŁGZ-ek Skrzaty z Zaczarowanego Lasu LOD-049
72. ŁDH-ek Matecznik im. Danuty Bytnar LOD-040
Łódzki Hufiec Harcerzy Szaniec
1. PDH Puszcza im. Konspiracyjnego Wojska Polskiego LOD-021
1. PGZ Odkrywcy Wysp Lakatopii LOD-111
XV ŁDH Zielony Płomień im. Andrzeja Małkowskiego LOD-011
XV ŁGZ Strażnicy Zaginionej Polany LOD-024
40. ŁDH Strażnicy LOD-015
40. ŁGZ Marynarze Okrętu Przygoda LOD-080
42. ŁDH Knieja im. Jana Bosko LOD-019
81. ŁDH “Fratrum” LOD-007
81. ŁGZ Strażnicy Grodu Starego LOD-095
Łódzki Hufiec Harcerzy Północ
1. GDH  LOD-023
3. ŁDH Kosynierzy LOD-016
3, ŁGZ Strażnicy Orlego Pióra LOD-092
9. ŁDH Leśni im. Jana Piwnika Ponurego LOD-009
9. ŁGZ Kamyczkowi Rycerze LOD-026
17. ŁDH im. Jerzego Szletyńskiego LOD-012
17. ŁGZ Strażnicy Leśnego Płomienia LOD-058
84. ŁDH Cichociemni im. Spadochroniarzy Armii Krajowej LOD-017
84. ŁGZ Kompania Łowców LOD-082
84. ŁGZ Plemię Błękitnego Niedźwiedzia LOD-110
III próbna Rogowska Drużyna Harcerzy LOD-085
Łódzki Hufiec Harcerzy Polesie
8. ADH LOD-025
8. AGZ Gwardia Piasta LOD-089
10. ŁDH Serviam im. Jerzego Grodyńskiego LOD-010
10. ŁGZ Woje Mirmiła LOD-079
28. ŁDH im. Antoniego Olbromskiego LOD-069
28. ŁGZ Nieustraszeni Wikingowie LOD-022
28. ŁGZ Łowcy Chmur LOD-068
106. ŁDH im. Zawiszy Czarnego LOD-018
106. ŁGZ Obrońcy Wiecznego Lasu LOD-087
Szczepy
Szczep Myśli Braterskiej LOD-052
Szczep Słoneczne Drogi LOD-054
Szczep Leśna Rodzina LOD-059
Szczep Zacisze LOD-067
Szczep Opoka LOD-071
Szczep Orła Białego LOD-072
Szczep Horyzont LOD-073
Szczep Bukowy Dom LOD-075
Szczep Zielony Płomień LOD-083
Szczep Zawiszacy LOD-098
Szczep Impessa LOD-086
Szczep Dąbrowa LOD-099
Szczep Osada LOD-104
Hufce
Łódzki Hufiec Harcerek “Czuwanie” LOD-030
Łódzki Hufiec Harcerek “Gościniec” LOD-029
Łódzki Hufiec Harcerek “Mozaika” LOD-101
Łódzki Hufiec Harcerek “Róża” LOD-028
Łódzki Hufiec Harcerzy “Szaniec” LOD-005
Łódzki Hufiec Harcerzy “Północ” LOD-006
Łódzki Hufiec Harcerzy “Polesie” LOD-004
Chorągwie
Łódzka Chorągiew Harcerek LOD-002
Łódzka Chorągiew Harcerzy LOD-003