Składki instruktorskie

W 2019 roku wysokość miesięcznej składki organizacyjnej wynosi 15 złotych. Składki opłacane są bezpośrednio na rachunek bankowy: 69 1090 2705 0000 0001 1497 7074