Składki instruktorskie

W 2021 roku wysokość miesięcznej składki organizacyjnej wynosi 15 złotych. Składki opłacane są bezpośrednio na rachunek bankowy: 86 1020 1026 0000 1002 0465 1115