Dokumentacja biwakowa

Listy i wykazy wykaz i dane kadry lista uczestników   Finanse wykaz składki programowej książka finansowa (exel) karta drogowa zestawienie KP/KW rozliczenie kwitów KP/KW zestawienie dofinansowania uczestników akcji ze środków jednostki/szczepu

Dokumenty AL 2016

Wykaz dokumentów potrzebnych do zgłoszenia, zatwierdzenia, przeprowadzenia i rozliczenia Akcji Letniej 2016:   Instrukcje, ustawy, rozporządzenia dot. organizacji obozów (03.2016) sanitarna (2016) dot. sytuacji kryzysowych na obozie (2013) o bezpieczeństwie osób na...