Łódzka Chorągiew HarcerzyKomendant

Podharcmistrz Maciej Rewers

Siedziba

Rewolucji 1905 r. 9 lok. 35, Łódź
90-273 Łódzkie, Polska

Zasięg terytorialny

Województwo łódzkie z wyjątkiem powiatów: łowicki, skierniewicki oraz miasto na prawach powiatu: Skierniewice

Komisja instruktorska

Posiedzenia Komisji Instruktorskiej odbywają się w ostatnie czwartki każdego miesiąca w siedzibie Okręgu Łódzkiego.
Pobierz kartę próby

Skład

  Kapituła HR

  Terminy spotkań: 3 środa miesiąca od 19:15 w siedzibie Okręgu Łódzkiego.

  Zgłoszenia: wraz z próbą/raportem należy je wysłać najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem (tj. w niedzielę) na adres [email protected].


  Zasady zdobywania stopnia Harcerza Rzeczypospolitej:

  1. Otwarcie próby
  a. Wybierz odpowiedzialnie opiekuna próby.
  Czy druh, którego wybrałeś, zna Cię i pomoże ułożyć wartościową Próbę? Czy jest w stanie przez najbliższe miesiące wspierać Cię w jej realizacji?

  b. Zapoznaj się z sylwetką Harcerza Rzeczypospolitej, jaka jest nakreślona w regulaminie.
  Czy poza opisem wymagań na stopnie zapoznałeś się także z tą częścią opisu stopnia?
  Zadania, jakie stawiać ma przed Tobą próba, są podsumowaniem, pewnym „wycinkiem” Twojej działalności. Najważniejszą rzeczą jest możliwość powiedzenia sobie „Tak – jestem Harcerzem Rzeczypospolitej” na koniec trwania Twojej próby.

  c. Ułóżcie z opiekunem próbę.
  Zadania na stopień Harcerza Rzeczypospolitej powinny być wyzwaniem, wymagać sięgania wyżej, aniżeli jesteś teraz.
  Unikaj szablonów – realizacja stopnia HR powinna być dopasowana do Ciebie i do Twoich oczekiwań.
  Skorzystaj z szablonu próby, by wyraźnie przyporządkować zadania do dziedzin rozwoju.
  Dobra próba powinna zawierać zadania z wszystkich wymienionych dziedzin rozwoju HR - lub wytłumaczenie, czemu kandydat pomija tę dziedzinę.

  d. Zgłoś się.
  Zgłoszenie na Kapitułę (z próbą w formie elektronicznej) powinno nastąpić do sekretarza najlepiej 7 dni przed terminem posiedzenia, najpóźniej 3 dni przed.

  e. Przyjdź na wyznaczoną godzinę.
  Na posiedzenie należy przyjść z opiekunem i min. 3 egzemplarzami wydrukowanej próby.

  2. Zmiana próby

  a. W większości przypadków chęci zmiany zadań/opiekuna wystarczy wysłać emaila na adres sekretarza, Kapituła podejmie decyzję zdalnie. Jeśli sprawa jest poważna, będzie trzeba spotkać się na posiedzeniu.

  3. Zamknięcie próby

  a. Upewnij się, że potrafisz potwierdzić wykonanie każdego z zadań.
  Unikaj sytuacji, gdy podczas zamknięcia będziemy dyskutowali, dlaczego dane zadanie jest niewykonane.
  Lepiej zawczasu zmienić próbę, aniżeli zostawiać niewykonane zadania na koniec.

  b. Przygotuj piękny raport.
  Mile widziane kolorowe zdjęcia i wszelaka inna dokumentacja wykonania zadań (np. medal z biegu, zdobyte prawo jazdy - to rzeczy oczywiście nie zostaną zabrane do archiwum, tylko sam raport)

  c. Zgłoś się.
  Zgłoszenie na Kapitułę (z próbą w formie elektronicznej) powinno nastąpić do sekretarza najlepiej 7 dni przed terminem posiedzenia, najpóźniej 3 dni przed.

  d. Przyjdź na wyznaczoną godzinę.
  Na posiedzenie należy przyjść z opiekunem i min. 3 egzemplarzami wydrukowanego raportu.
  Pobierz kartę próby

  Skład

  • Podharcmistrz Maciej Rewers

  O chorągwi

  Powołana w dniu 30 listopada 1990 rozkazem Naczelnika Harcerzy ZHR hm. Tomasza Maracewicza, w efekcie podziału Związku na dwie autonomiczne organizacje: Harcerek i Harcerzy. Tworzące ją jednostki działały dotąd w powołanym 1 listopada 1989 Łódzkim Hufcu Harcerek i Harcerzy, (pierwszy hufcowy pwd. Dariusz Nowiński), który już 5 października 1990 podzielono na dwa oddzielne, niekoedukacyjne hufce.
  Po zjednoczeniu ZHR ze ZHP-1918 (3 października 1992) chorągiew powiększyła się o Łódzki Hufiec Harcerzy „Polesie”, którego ówczesnym hufcowym był phm. Adam Komorowski. W roku 2000 kiedy komendantem był phm. Radosław Podogrocki Chorągiew zorganizowała I Turniej Drużyn Puszczańskich ZHR. W 2004 roku w Łodzi po raz wtóry odbył się Złaz Organizacji Harcerzy ZHR, którego komendantem był phm. Bartosz Topczewski H.O. Podczas kadencji hm. Adama Kralisza w Łodzi w 2008 roku zorganizowano po raz drugi turniej dla najlepszych drużyn Organizacji Harcerzy ZHR, który po raz trzeci z rzędu wygrała 17 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Jerzego Szletyńskiego. W 2009 roku reaktywowano także wydawanie miesięcznika „Wywiadowca”. W 2013 roku ponownie miał miejsce w Łodzi Złaz Organizacji Harcerzy ZHR.

  Komendanci Łódzkiej Chorągwi Harcerzy ZHR

  Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHR:

  • hm. Stefan Przybylski (30 listopada 1990 – 15 maja 1991)

  Komendanci Łódzkiej Chorągwi Harcerzy:

  • hm. Marek Ważbiński (15 maja 1991 – 15 listopada 1992)
  • hm. Adam Komorowski (15 listopada 1992 – 22 kwietnia 1995)
  • phm. Piotr Wyszyński (22 kwietnia 1995 – 28 kwietnia 1997)
  • hm. Dariusz Szkiłondź (28 kwietnia 1997 – 28 listopada 1999)
  • phm. Radosław Podogrocki (28 listopada 1999 – 13 listopada 2003)
  • phm. Bartosz Topczewski (13 listopada 2003 – 13 maja 2006)
  • phm. Bartłomiej Paprocki (13 maja 2006 – 31 marca 2008)
  • hm. Adam Kralisz (31 marca 2008 – 13 marca 2010)
  • hm. Michał Stasiak (13 marca 2010 – 31 marca 2012)
  • hm. Adam Drabik (31 marca 2012 – 10 marca 2014)
  • hm. Piotr Czaiński (10 marca 2014 – 16 kwietnia 2016)
  • hm. Adam Komorowski (16 kwietnia 2016 – 24 marca 2018)
  • hm. Dariusz Szkiłońdź (24 marca 2018 – 27 grudnia 2018)
  • phm. Mateusz Idzikowski (od 27 grudnia 2018 – …)

   

  Władze Chorągwi:

  • phm. Mateusz Idzikowski HR – p.o. komendanta ŁCHH-y
  • phm. Krzysztof Jerczyński HR – zastępca komendanta ŁCHH-y, referent zuchów
  • phm. Jakub Tomczyk HR – zastępca komendanta ŁCHH-y, referent harcerzy
  • hm. Radosław Podogrocki HR – przewodniczący komisji instruktorskiej, referent wędrowników
  • hm. Marcin Dębiński HR – przewodniczący kapituły HR, kwatermistrz
  • pwd. Przemysław Olas HR – sekretarz chorągwi
  • hm. Jakub Deląg HR – hufcowy ŁHH-y “Szaniec”
  • phm. Mikołaj Salski HR – hufcowy ŁHH-y “Północ”
  • pwd. Dawid Jankowski HO – p.o. hufcowego ŁHH-y “Polesie

   

  Turniej Drużyn Leśnych

  Turniej Drużyn Leśnych organizowany jest przez Chorągiew. Jego celem jest wyłonienie zgodnie z obowiązującymi zasadami kategoryzacji najlepszej drużyny spośród drużyn, którym Komendant Chorągwi nadał miano „Drużyny Leśnej”. Zwycięska drużyna otrzymuje miano „Drużyny Orlej”.

  • 19.11.2006, Rogów – komendant pwd. Marek Szamocki H.O.
   Zwycięzca: 28 Łódzka Drużyna Harcerzy im. hm. Antoniego Olbromskiego – drużynowy pwd. Kamil Cieślak H.O.
  • W 2007r. TDL się nie odbył.
  • 21.11.2008, Łódź – Łagiewniki – komendant pwd. Sebastian Grochala H.O.
   Zwycięzca: 9 Łódzka Drużyna Harcerzy „Leśni” im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” – drużynowy pwd. Bartłomiej Kordasz H.O.
  • 9-11.10.2009, Grotniki – komendant pwd. Kamil Cieślak H.O.
   Zwycięzca: 9 Łódzka Drużyna Harcerzy „Leśni” im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” – drużynowy pwd. Bartłomiej Kordasz H.O.
  • 26-28.11.2010, Łódź – komendant pwd. Bartłomiej Kordasz H.O.
   Zwycięzca: 28 Łódzka Drużyna Harcerzy im. hm. Antoniego Olbromskiego – drużynowy pwd. Filip Zdziennicki H.O.
  • 22-23.10.2011, Wiśniowa Góra – komendant hm. Adam Drabik H.R.
   Zwycięzca: 40 Łódzka Drużyna Harcerzy „Strażnicy” – drużynowy pwd. Marek Polewczyk H.O.
  • 13-14.10.2012, Będzelin k/ Koluszek – komendant pwd. Jacek Kędzierski H.O.
   Zwycięzca: 40 Łódzka Drużyna Harcerzy „Strażnicy” – p.o. drużynowego H.O. Paweł Marciniak
  • 11-13.10.2013, Chociszew – komendant pwd. Konrad Pawlak H.O.
   Zwycięzca: 40 Łódzka Drużyna Harcerzy „Strażnicy” – drużynowy pwd. Paweł Marciniak H.O.
  • 10-12.10.2014, Łódź – Złotno – komendant phm. Paweł Joachimiak H.R.
   Zwycięzca: 42 Łódzka Drużyna Harcerzy – drużynowy pwd. Mateusz Paradowski H.O.
  • 02-04.10.2015, Różyca – komendant pwd. Filip Zdziennicki H.O.
   Zwycięzca: 42 Łódzka Drużyna Harcerzy – drużynowy pwd. Mateusz Paradowski H.O.
  • 23-25.09.2016, Głowno – komendant phm. Piotr Wyszyński H.R.
   Zwycięzca: XV Łódzka Drużyna Harcerzy “Zielony Płomień” im. Andrzeja Małkowskiego – drużynowy pwd. Jan Grelewski H.O.
  • 13-15.10.2017; Sulejów – komendant phm. Piotr Wyszyński H.R.
   Zwycięzca: 28 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Antoniego Olbromskiego – drużynowy pwd. Jakub Komorowski H.O.
  • 14-16.09.2018; Lutomiersk – komendant phm. Piotr Wyszyński H.R.
   Zwycięzca: 84 Łódzka Drużyna Harcerzy “Cichociemni” im. Spadochroniarzy Armii Krajowej – drużynowy pwd. Antoni Salski H.O.

  Obecnie Drużyną Orlą Łódzkiej Chorągwi Harcerzy jest:
  84 Łódzka Drużyna Harcerzy “Cichociemni” im. Spadochroniarzy Armii Krajowej

   

  Spis instruktorów Łódzkiej Chorągwi Harcerzy:

  • hm. Jacek Broniewski
  • hm. Piotr Czaiński
  • hm. Marcin Dębiński
  • hm. Adam Drabik
  • hm. Andrzej Jaworski
  • hm. Adam Kralisz
  • hm. Grzegorz Nowak
  • hm. Radosław Podogrocki
  • hm. Paweł Szymankiewicz
  • phm. Jan Balcerski
  • phm. Jakub Borkowski
  • phm. Jan Czuma
  • phm. Przemysław Czuma
  • hm. Jakub Deląg
  • phm. Piotr Dudziński
  • phm. Michał Grelewski
  • phm. Krzysztof Hasiński
  • phm. Mateusz Idzikowski
  • phm. Andrzej Jagoda
  • phm. Krzysztof Jerczyński
  • phm. Szymon Myśliwiec
  • phm. Piotr Papieski
  • phm. Mikołaj Salski
  • hm. Dariusz Szkiłondź
  • phm. Jakub Tomczyk
  • phm. Piotr Wierzbowski
  • phm. Piotr Wyszyński
  • pwd. Miłosz Adamiak
  • pwd. Wiktor Adamiak
  • phm. Grzegorz Bielawski
  • pwd. Mateusz Dąbrzalski
  • pwd. Maciej Drążek
  • pwd. Szymon Dziubiński
  • pwd. Antoni Forzpańczyk
  • pwd. Norbert Gawroński
  • pwd. Jan Grelewski
  • pwd. Patryk Heidrich
  • pwd. Dawid Jankowski
  • pwd. Gaweł Kacprzak
  • pwd. Damian Kaletka
  • pwd. Jacek Kędzierski
  • pwd. Jan Kowalski
  • pwd. Grzegorz Ledzion
  • pwd. Paweł Mysłowski
  • pwd. Rafał Nowakowski
  • pwd. Przemysław Olas
  • pwd. Jerzy Podogrocki
  • pwd. Adam Przymusiała
  • pwd. Maciej Rewers
  • pwd. Wojciech Rzepkowski
  • pwd. Antoni Salski
  • pwd. Marcin Ślot
  • pwd. Krystian Urbaniak
  • pwd. Sebastian Urbaniak
  • pwd. Maciej Weder
  • pwd. Bartosz Wiśniewski
  • pwd. Dawid Witkowski
  • pwd. Jakub Wroniak
  • pwd. Filip Zdziennicki

  Hufce

  Hufiec „Polesie”

  Zobacz szczegóły

  Hufiec „Północ”

  Zobacz szczegóły

  Hufiec „Szaniec”

  Zobacz szczegóły