Biwakiem jest każde działanie jednostki organizacyjnej ZHR lub innej zorganizowanej grupy członków ZHR, obejmujące wspólny program, zakwaterowanie i wyżywienie w okresie nie krótszym niż 1 doba (minimum 24 godziny) i nie dłuższym niż 5 następujących po sobie nocy.

W szczególności biwakiem jest/są:

  • biwak,
  • wycieczka,
  • rajd,
  • zlot,
  • manewry,
  • kurs,
  • harce,
  • zawody.


Biwaki dzielimy na dwie grupy:


Zgłoszeniu do Łódzkiego Kuratorium i Okręgu Łódzkiego ZHR podlegają wszystkie biwaki spełniające dwa podstawowe założenia:

  • uczestnikami biwaku są dzieci lub młodzież szkolna,
  • biwak odbywa się w dni wolne od zajęć edukacyjnych tzn. w okresie zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, ferii zimowych lub ferii letnich (wakacji).

 

Pozostałe biwaki zgłaszamy tylko za pomocą platformy Harcuj.pl do bezpośredniego przełożonego.