Środki finansowe przyznane w ramach  Kampanii 1% dla ZHR należy zaksięgować w książce finansowej jednostki (na podstawie kwitu KW bądź potwierdzenia przelewu).

Przyznane pieniądze należy wydać do końca roku następnego, czyli środki otrzymane w tym roku (ale zebrane w ramach Kampanii w 2008 roku) należy wydać i rozliczyć do końca roku 2009.

Rozliczenie należy oddać wraz ze sprawozdaniem finansowym na początku roku następnego. Na rozliczenie składają się:

  • Kserokopie faktur, opłaconych ze środków 1% (faktury na odwrocie muszą być opatrzone klauzulą „Kwota w wysokości ………. zł płatna ze środków 1%”) ;
  • Wypełniony arkusz rozliczenia środków z 1%, który zawiera informacje o:
    • uzyskanej kwocie,
    • kwocie wydanej do końca obecnego roku kalendarzowego,
    • kwocie przeniesionej na następny rok rozliczeniowy (w tym roku opcja ta jest niemożliwa),
    • krótkie sprawozdanie merytoryczne, na co środki zostały przeznaczone.

Pliki do pobrania: