Kategoryzacja ŁChH-ek

Tutaj znajdziesz: Zasady kategoryzacji – wykaz mian dla gromad zuchowych, drużyn harcerek i wędrowniczek, przebieg i terminarz kategoryzacji, informacje dotyczące zasad przyznawania mian. Kategoryzacja 2013 – wyniki kategoryzacji za rok harcerski...

Zasady kategoryzacji

Celem kategoryzacji jest przede wszystkim sprawdzenie, czy w drużynie bądź gromadzie realizowany jest prawidłowo i we właściwych warunkach program wychowawczy, a także, czy drużyna lub gromada realizuje plan pracy. Miana przyznawane są za mijający rok harcerski, a ich...
Kapituła HR- skład

Kapituła HR- skład

Skład Kapituły stopnia Harcerki Rzeczypospolitej:   hm. Anna Sampolska-Wiśnioch- przewodnicząca             hm. Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz               hm. Paulina Podogrocka               phm. Magdalena Abakumiec

Hufce i drużyny

Łódzki Hufiec Harcerek i Zuchów „Czuwanie” 1 Piotrkowska Drużyna Harcerek „Płomień” im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej 1 Piotrkowska Gromada Zuchów „Leśne Ludki” 3 Łódzka Drużyna Harcerek „Koniczyny” im. Marii Eugenii Jasińskiej 3...
Komenda i Rada Chorągwi

Komenda i Rada Chorągwi

  Komenda Chorągwi:   phm. Magdalena Grochala – p.o. komendantki ŁCHH-ek harcerki.lodz@zhr.pl             phm. Klara Kozłowska – hufcowa ŁHH-ek „Gościniec”             hm. Maria Szymankiewicz – hufcowa ŁHH-ek „Róża”             phm. Katarzyna...