Celem kategoryzacji jest przede wszystkim sprawdzenie, czy w drużynie bądź gromadzie realizowany jest prawidłowo i we właściwych warunkach program wychowawczy, a także, czy drużyna lub gromada realizuje plan pracy. Miana przyznawane są za mijający rok harcerski, a ich przyznanie stanowi podsumowanie całorocznej pracy drużyny/gromady i drużynowej. W naszej chorągwi przyznanie mian odbywa się zawsze podczas spotkania całej chorągwi w drugiej połowie września.

Dla każdego pionu (zuchy, harcerki, wędrowniczki) przewidziane są trzy miana:

Gromady zuchowe:

 • Gromada Wschodzącego Słoneczka
 • Gromada Słoneczna
 • Gromada Tęczowa

Drużyny harcerek:

 • Drużyna Zielonej Koniczynki
 • Drużyna Srebrnej Koniczynki (możliwe jest również miano Drużyny Zielonej Koniczynki ze Srebrnym Listkiem)
 • Drużyna Złotej Koniczynki (możliwe jest również miano Drużyny Srebrnej Koniczynki ze Złotym Listkiem)

Drużyny wędrowniczek:

 • Drużyna Żółtego Płomienia
 • Drużyna Pomarańczowego Płomienia
 • Drużyna Czerwonego Płomienia

Kategoryzacji nie podlegają gromady i drużyny próbne. Jeśli jednostka spełnia wymagania regulaminu drużyny ZHR jest drużyną/gromadą związkową. Miano przyznaje się, jeśli spełnia dodatkowe wymagania podane w arkuszu. Pierwsze miano odpowiada wymaganiom stawianym dobrze działającej drużynie/gromadzie związkowej, następne mają odzwierciedlać etapy rozwoju drużyny/gromady w toku normalnej działalności. Miana nie muszą być zdobywane po kolei. Wszystkie miana przyznaje rozkazem Komendantka Chorągwi.

Dla drużyn harcerek i wędrowniczek opracowane zostały specjalne kwestionariusze ułatwiające podsumowanie roku i podjęcie decyzji wyboru odpowiedniego miana.

Przebieg kategoryzacji:

 1. Kategoryzacja rozpoczyna się wraz z zatwierdzeniem planu pracy drużyny/gromady.
 2. W ciągu pracy śródrocznej powinna się odbyć wizytacja drużyny przez referentkę bądź hufcową. Powinno się dążyć do wizytacji obozów lub zimowisk.
 3. Po zakończonej akcji letniej drużynowa podsumowuje z drużyną rok harcerski.

Terminarz:

 • Do 31 sierpnia – przekazanie hufcowej wypełnionego arkusza kategoryzacyjnego.
 • Do 15 września – spotkanie komendy/rady hufca, na której podsumowana zostanie kategoryzacja w jednostkach hufca. Na spotkaniu obecne będą odpowiednie referentki oraz komendantka bądź wice komendantka chorągwi.
 • Przed zbiórką chorągwi – spotkanie Komendy Chorągwi, na której podjęte zostaną ostateczne decyzje dotyczące mian jednostek.
 • II połowa września – zbiórka Łódzkiej Chorągwi Harcerek oraz apel podsumowujący kategoryzację.