Skład Kapituły stopnia Harcerki Rzeczypospolitej:

 

hm. Anna Sampolska-Wiśnioch- przewodnicząca

 

 

 

 

 

 

hm. Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

hm. Paulina Podogrocka

 

 

 

 

 

 

 

phm. Magdalena Abakumiec