Okręg Łódzki ZHR pomaga w organizacji II Festiwalu Inicjatyw Miejskich „Miastograf”. W programie festiwalu m.in.: przegląd filmów Andrzeja Barta (znanego między innymi jako autora powieści „Fabryka Muchołapek” nominowanej do Nike 2009), przegląd „Łódź w obiektywie szkoły filmowej”, koncert „Ostatni Jazz w EC1”, spotkania fotografii awangardowej „Lomografie”, projekt artystyczny „Kioski/Kiosken” oraz Olimpiada Sportów Miejskich.

Łódzkie harcerki i łódzcy harcerze w czasie olimpiady zorganizują turniej gier planszowych (Puerto Rico, Wysokie Napięcie, Osadnicy z Catanu) i miejski bieg na orientację. Na Olimpiadę i inne wydarzenia serdecznie zapraszamy.

Organizatorem festiwalu jest Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”.

Więcej informacji: www.miastograf.pl