Zbiórka Nadzwyczajna Okręgu Łódzkiego

oraz

Drugie Warsztaty Strategiczne Okręgu Łódzkiego
Druhny i Druhowie!
Z Nowym Rokiem trzeba podjąć nowe wyzwania i zmienić świat na lepsze. My chcemy ulepszać Okręg stąd zapraszamy na Zbiórkę Nadzwyczajną i Warsztaty Strategiczne. Obecność na Zbiórce jak wiecie jest obowiązkowa, na warsztatach też bardzo chcielibyśmy Was widzieć.
Miejsce: Miejski Punkt Kultury PREXER – UŁ
ul. Pomorska 39, Łódź
Czas: 12 stycznia 2013
Plan dnia:
10.00 Zbiórka Nadzwyczajna
tematem zbiórki będzie możliwość powołania przez Okręg Łódzki fundacji. Na Zbiórce podejmiemy wspólnie decyzję o jej powołaniu (bądź nie).
Strona internetowa powstającej fundacji: http://fic.org.pl/
Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat fundacji, projekt statutu – tam również możemy o fundacji dyskutować.
Po części zbiórki dotyczącej fundacji zostanie krótko zaprezentowana instrukcja organizacji biwaków i innych form wyjazdowych.
ok. godz. 13.00 – przerwa kawowa
13.30 Warsztaty Strategiczne Okręgu
O ile podczas pierwszej edycji warsztatów (w lutym 2012 roku) postaraliśmy się o diagnozę Okręgu o tyle teraz będziemy starali się formułować recepty dotyczące funkcjonowania Okręgu.
Do udziału w Warsztatach Strategicznych zaproszeni są wszyscy instruktorzy i instruktorki. Na warsztaty należy zgłosić się poprzez formularz. Materiały warsztatowe zostaną rozesłane do zgłoszonych instruktorek i instruktorów.