Komendant Łódzkiej Chorągwi Harcerzy hm. Adam Drabik zwołał zbiórkę Gromad, Drużyn i instruktorów. Spotykamy się w najbliższą sobotę, 8 września o godzinie 10 w Parku im biskupa Klepacza, przy wielkim dębie. Punktualnie rozpoczniemy apelem chorągwi, a później od godziny 11 będziemy brać udział w uroczystościach związanych z ingresem metropolity łódzkiego Marka Jędraszewskiego.