Druhowie!

W związku z 71 rocznicą agresji III Rzeszy na II Rzeczpospolitą, która tym samym rozpoczęła wybuch II wojny światowej, komendant Łódzkiej Chorągwi Harcerzy zwołuje zbiórkę alarmową 1 września 2010 r. o godzinie 16:30 na placu Pamięci Narodowej.

Na zbiórce prócz mobilizacji drużyn odbędzie się przegląd wzorowego umundurowania drużyn i weryfikacja z podstaw musztry. Przewidywany koniec zbiórki alarmowej godzina 19:00.

Czuwaj!
Z-ca hufcowego ŁHH „Polesie”
pwd. Jacek Kędzierski H.O.