Zapraszamy wszystkie instruktorki, instruktorów oraz drużynowe i drużynowych na wspólna coroczną Wigilię Okręgu.

W tym roku w imieniu Okręgu Łódzkiego zaprasza Szczep „Zacisze”, za co bardzo Wam dziękujemy