28 stycznia 2012 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 22/26) w godzinach 9:00-17:00 odbędzie się szkolenie dotyczące modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszenia należy zgłaszać za pośrednictwem formularza do 25 stycznia 2012 roku. Więcej informacji dostępne jest w pełnej treści zaproszenia.