W dniu 13 marca 2010 r., w budynku Szkoły Podstawowej Nr 44 na ul. Kusocińskiego 100 w Łodzi, odbyły się połączone: Konferencja Wyborcza Okręgu, Zjazd Okręgu i Zbiórki Wyborcze obu łódzkich chorągwi.

W trakcie ich trwania, spośród obecnych 70 instruktorów i instruktorek łódzkiego ZHR, wybrano delegatów i delegatki na Zjazd ZHR a także nowe władze Okręgu, Chorągwi Harcerzy i Chorągwi Harcerek.

Delegatki z Łódzkiej Chorągwi Harcerek

 • phm. Maria Broniewska
 • hm. Elżbieta Czuma
 • phm. Katarzyna Kania Obrzydowska
 • phm. Olga Kolczyńska
 • hm. Iwona Komorowska
 • phm. Justyna Kralisz
 • phm. Ewelina Papieska
 • phm. Anna Sampolska

Delegaci z Łódzkiej Chorągwi Harcerzy

 • phm. Piotr Czaiński
 • phm. Adam Drabik
 • phm. Michał Grelewski
 • phm. Sebastian Grochala
 • pwd. Andrzej Jagoda
 • hm. Adam Komorowski
 • hm. Michał Stasiak
 • phm. Piotr Wierzbowski

Po zakończeniu konferencji odbył się Zjazd Okręgu, który podsumował dwuletnią kadencję władz Okręgu, a także dokonał wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Okręgu.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZHR

 • phm. Piotr Czaiński
 • phm. Przemysław Czuma
 • phm. Hanna Drabik
 • phm. Michał Grelewski
 • hm. Adam Kralisz
 • phm. Dorota Sumińska
 • pwd. Kamil Szczerkowski

Komisja Rewizyjna Okręgu

 • phm. Jan Balcerski
 • pwd. Andrzej Jagoda
 • pwd. Przemysław Koziński

Zbiórki wyborcze obu chorągwi dokonały wyboru nowych komendantów. Komendantką Łódzkiej Chorągwi Harcerek została  phm. Justyna Kralisz, natomiast funkcję Komendanta Łódzkiej Chorągwi Harcerzy objął hm. Michał Stasiak.

Zobacz