„Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciel skarbem” Epiktet z Hierapolis. Drogie zuchy oraz druhowie! W Dniu Myśli Braterskiej życzę Wam tego, aby na Waszej drodze nigdy nie zabrakło prawdziwych przyjaciół, bo bez nich to wszystko co robimy, traci sens. hm. Adam Drabik.