Informacje o drużynie

Mega streszczenie historii

Dnia 15 listopada 1920 roku druh Jerzy i Wacław Kamińscy podczas pierwszej zbiórki drużyny meldują drużynowemu Tadeuszowi Pawlikowskiemu gotowość do pracy poborowych ze Szkoły Powszechnej nr 11 i 15. W latach 1934 – 1939 drużyna rozrasta się do rozmiarów „Wielkiej Drużyny Harcerzy” działają przy niej trzy piony wychowawcze (zuchy, harcerze i wędrownicy) twórcami tej siły są Stanisław Sapota i Władysław Szymański. Dnia 17 listopada 1935 roku podczas jubileuszu 15 lecia, drużyna otrzymuje z rąk Stefana Szletyńskiego (Komendanta Chorągwi) sztandar. W latach 1939 – 1945 drużyna działa w „Szarych Szeregach” jako Kompania Łączności pod kierownictwem Stanisława Sapoty. Dnia 1 września 1971 roku kierownictwo nad Szczepem przy 15 Szkole Podstawowej, po Zbigniewie Malińskim obejmuje Jacek Broniewski. W dniu 23 sierpnia 1972 roku decyzją Rady Szczepu przyjął on nazwę „Zielony Płomień”. Jednocześnie rozpoczyna się okres poszukiwań historycznych korzeni XV ŁDH. Dnia 13 września 1981 roku drużyna została członkiem założycielem Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej.

Opis działalności

Drużyna w obecnym stanie liczy blisko 90 lat. Lata te były dla niej przepełnione służbą Bogu i Polsce, czego dowodzi bardzo bujna historia. W chwili obecnej w drużynie działają 4 zastępy, które poprzez swoją pracę i zabawę dowodzą tego ,że idee przypisane w prawie i przyrzeczeniu harcreskim są ciągle aktualne. Naszym terenem działania w Łódzkiej Chorągwi Harcerzy jest hufiec „Szaniec”, a dokładnie osiedle Olechów-Janów gdzie obecnie mamy 3 zastępy oraz miejscowość Justynów gdzie działa jeden zastęp.

Dlaczego warto?

Bo w przeżywaniu przygód inspirujemy się historią prawdziwego bohaterstwa, męstwa i braterstwa.

Środowisko działania

  • Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski, ul. Dąbrówki 1, Łódź
  • Szkoła Podstawowa nr 141 im. M. Zaruskiego, ul. Zakładowa 35, Łódź
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, ul. Łódzka 17, Justynów, 95-020 Andrespol
  • Parafia pw. Świętego Jana Ewangelisty 92-414, ul. Kazimierza Odnowiciela 5, Łódź

W internecie

Kontakt

Drużynowy: pwd. Maciej Zasadziński HO
m.zasadzinski@gmail.com