Dnia 8 marca w siedzibie Okręgu Łódzkiego ZHR odbyła się Okręgowa Konferencja Wyborcza oraz Zjazd Okręgu, które dokonały wyboru nowego Zarządu Okręgu Łódzkiego, członków Komisji Rewizyjnej Okręgu Łódzkiego i delegatów na X Zjazd ZHR.

Delegatki na X Zjazd ZHR:

hm. Elżbieta Czuma
hm. Iwona Komorowska
phm. Anna Sampolska
phm. Hanna Drabik
phm. Aleksandra Bogucka
phm. Olga Kolczyńska

Delegaci na X Zjazd  ZHR:

phm. Radosław Podogrocki
phm. Piotr Czaiński
phm. Adam Drabik
phm. Sebastian Grochala
phm. Tomasz Zieliński
pwd. Jan Czuma

Głosowanie

Zarząd Okręgu:

phm. Przemysław Czuma
phm. Radosław Podogrocki
phm. Olga Kolczyńska
phm. Piotr Dudziński
pwd. Michał Grelewski
pwd. Dominik Wójcicki
pwd. Robert Pikulski

Komisja Rewizyjna Okręgu:

phm. Hanna Drabik
phm. Beata Wronowska
pwd. Przemysław Koziński

Instruktory i instruktorki Okręgu

Jednocześnie zbiórki wyborcze obu chorągwi dokonały wyboru swych komendantów. Komendantką Łódzkiej Chorągwi Harcerek została ponownie hm. Elżbieta Czuma, natomiast funkcję p.o. Komendanta Łódzkiej Chorągwi Harcerzy objął phm. Adam Kralisz.