Opublikowano wyniki gry „Podwóro”, która odbyła się podczas Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa w Krakowie. W kolejności 26 ŁDH (4 miejsce, 265 pkt.), 40 ŁDH (5 miejsce, 256 pkt.), 9 ŁDH (10 miejsce, 239 pkt.), 2 PDH (13 miejsce, 226 pkt.), 84 ŁDH (30 miejsce, 151 pkt.), 106 ŁDH (49 miejsce, 94 pkt.) oraz 3 ŁDH+42 ŁDH (60 miejsce, 66 pkt.) w grze wzięło udział łącznie 88 zastępów. Więcej o wynikach i grze na stronie podworo.zhr.pl