W skrócie przedstawiam wyniki rozmów dotyczących bohatera naszej Chorągwi, odbywających się podczas zakończonego dzisiaj wyjazdu instruktorskiego.

Przedstawione zostało 5 kandydatur:
1) Łódzcy Skauci Legioniści
2) Aleksy Rżewski
3) Ryszard Kaczorowski
4) August Emil Fieldorf „Nil”
5) Stefan Szletyński.

W wyniku przeprowadzonych rozmów, i postawienia warunku, aby bohater naszej Chorągwi miał związek z harcerstwem, a także w wyniku przeprowadzonego głosowania, odrzucono kandydatury:
1) Aleksego Rżewskiego
2) Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

W wyniku głosowania pozostali kandydaci otrzymali odpowiednią ilość głosów (w głosowaniu wzięło udział 16 instruktorów):
1) Łódzcy Skauci Legioniści – 2 głosy
2) Ryszard Kaczorowski – 7 głosów
3) Stefan Szletyński – 6 głosów
jedna osoba się wstrzymała.

Uczestnicy wyjazdu podjęli również decyzję, że w związku z tym, iż wyjazd nie stanowił kworum grona instruktorskiego naszej Chorągwi, w związku z czym, nie był wystarczającą jego częścią, która mogłaby jednoznacznie podjąć decyzję i dokonać wyboru jednego kandydata. W związku z tym zwróciła się do Komendanta Chorągwi z wnioskiem o zwołanie zbiórki instruktorskiej, której zadaniem będzie ponowna prezentacja dwójki kandydatów, którzy zdobyli największą ilość głosów, a następnie wybór postaci, o której imię będziemy się starać w Kampanii Bohater. Zbiórka powinna odbyć się we wrześniu 2010 roku.

W najbliższym numerze „Wywiadowcy” znajdzie się artykuł mówiący szerzej o prowadzonych podczas wyjazdu rozmowach, w związku z czym, proszę uczestników wyjazdu o przesyłanie mi swoich przemyśleń dotyczących obu kandydatur, a także ogólnych przemyśleń – bo myślę, że po całej dyskusji nie tylko ja mam pewne refleksje, o których nie powiedziałem w trakcie naszych rozmów.

Postarajmy się rzeczywiście poznać obu kandydatów i znaleźć swoje zdanie na ten temat. Kampania Bohater ma służyć zarówno nam, jak i przyszłym instruktorom naszej Chorągwi – dlatego nie powinniśmy podejmować wyboru Bohatera byle jak. Zróbmy to solidnie!

Czuwaj!
phm. Sebastian Grochala