Dopowiedzenie jest takie, że w ostatniej „Polityce” jest artykuł na temat literatury żydowskiej i między innymi pojawia się tam nazwisko Johnatana Safrana Foera – bohatera powyższego filmu, którego powieść posłużyła za kanwę scenariuszowi.