Jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszę św. harcerską 20 stycznia  do oo Jezuitów, do kaplicy św. Krzysztofa na godz. 18.00. Tym razem nie będzie spotkania po Mszy, ale mam nadzieję, że za miesiąc będzie i to bardzo ciekawe.

29 stycznia we wtorek na godz. 18 zapraszamy do naszego lokalu na Rewolucji na spotkanie z p. Arkadiuszem Szczepańskim z Ośrodka Pomocy Duchowej . Zajmiemy się kwestią zagrożeń duchowych wynikających z korzystania z tzw. medycyny naturalnej oraz innymi zbliżonymi do tego tematami. Obejrzymy krótki film  a później p. Arkadiusz rozwinie temat i odpowie na nasze pytania.

Nie omińcie takiej okazji!

Czuwaj!

hm. Elżbieta Czuma