Uprzejmie informuję, że do dnia 5 września następuje przerwa w pracy Biura Okręgu. Dyżury zostaną wznowione od dnia 6 września trzy razy w tygodniu. W związku z wyjazdem za granicę proszę o nie wykonywanie do mnie telefonów.