Druhny Instruktorki! Druhowie Instruktorzy! Pragniemy przypomnieć, że w dniach 13-14 marca 2010 r. odbędą się: Okręgowa Konferencja Wyborcza, Zjazd Okręgu (sobota w godz. 8:15 do ok. 17:00) i Zbiórka Instruktorska (sobota od ok. 17:00 do niedzieli do 12:00).

Spotykamy się w Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi na ul. Kusocińskiego 100 (na osiedlu Retkinia) o godz. 8:15. Bardzo ważne jest punktualne przybycie, by w momencie rozpoczęcia zbiórki było kworum umożliwiające wybór maksymalnej możliwej liczby delegatek i delegatów.

W ramach programu Okręgowej Konferencji Wyborczej i Zjazdu Okręgu przewidziane są sprawozdania ustępujących władz:

  1. Zarządu Okręgu
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Komendantów chorągwi

oraz wybór:

  1. delegatów na Zjazd ZHR
  2. Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej
  3. Komendantów chorągwi i komisji instruktorskich

Następnie będziemy mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz porozmawiania o rzeczach dla nas najważniejszych podczas Zbiórki Instruktorskiej.

W ramach Konferencji, Zjazdu i Zbiórki zapewnione zostaną:

  • posiłki dla wszystkich uczestników (sobotni obiad i kolacja oraz niedzielne śniadanie)
  • nocleg na materacach harcerskich
  • ciekawy program, podczas którego będzie okazja spotkania się ze specjalistami, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem pracy z młodzieżą, którą dotykają współcześnie różnorodne zagrożenia, m.in. w postaci: uzależnienia od komputera, stanów depresyjnych, autoagresji, myśli samobójczych, apatii. W programie znajdą się także zajęcia farmaceuty na temat apteczki na obozie czy, ile, jakie, kiedy i komu leki możemy podawać?
  • elementy integracyjne – niespodzianka.

Zobowiązujemy wszystkich uczestników Zbiórki i Konferencji do wypełnienia krótkiego formularza (został rozesłany drogą e-mailową) do dnia 7 marca, który umożliwi sprawną organizację Konferencji, Zjazdu i Zbiórki oraz do uregulowania składek instruktorskich.

Czuwaj!
phm. Przemysław Czuma – Przewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego
hm. Elżbieta Czuma – Komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek
hm. Adam Kralisz – Komendant Łódzkiej Chorągwi Harcerzy