W dniu dzisiejszym kadra Łódzkiego Hufca Harcerzy „Szaniec”, w ramach pierwszej odprawy w roku harcerskim 2015/2016 podejmowała służbę. Chłopcy spotkali się już o godz. 8:00 w Kalonce, by pomóc ks. Pawłowi Stołowskiemu w przygotowaniach do rozpoczynającego się dziś rajdu Tour de Kalonka. Była to również okazja do spotkania z hufcowym jednego z lokalnie działających tam zastępu harcerzy 40 ŁDH. W rajdowej atmosferze drużynowi i przyboczni rozmawiali o planach hufca na nowy rok harcerski.

O godz. 10:00 spotkali się już z oczekującym w Mileszkach proboszczem i ZZ-em miejscowej drużyny – 11 ŁDH – by rozstawić udostępniony przez Okręg Łódzki ZHR duży namiot. Do początku listopada będzie pełnił on rolę kaplicy dla pozbawionych kościoła mieszkańców. Przypomnijmy, że ponad dwa tygodnie temu doszczętnie spłonął kościół p.w. św. Doroty w Mileszkach. Wówczas w akcji ratunkowej również uczestniczyli nasi harcerze.

Spontanicznie zgłoszoną przez hufcowego służbę kadry jego hufca dofinansował Zarząd Okręgu Łódzkiego ZHR. Uczestnicy służby, zostali imiennie wpisani przez ks. Proboszcza do Kroniki Odbudowy Kościoła w Mileszkach.