W dniu 21 lutego, harcerki i harcerze Okręgu Łódzkiego ZHR wzięli udział w spotkaniu z kpt. Jerzym Włodzimierzem Stawskim ps. Lubicz. Oprócz wysłuchania opowieści druha Jerzego, w trakcie spotkania został wyświetlony reportaż telewizyjny o Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu”. Bardzo cenną lekcją były zaznaczane przez Kapitana wartości harcerstwa, które na każdym etapie życia determinowały Jego postawę i z którymi nadal bardzo silnie się identyfikuje.

Czuwaj!

Norbert Gawroński HO
przyboczny 17 Łódzkiej Gromady Zuchów „Strażnicy Leśnego Płomienia”