Kilka dni temu 11.11.2012 w rozkazie naczelnika ogłoszony został spis instruktorów za rok 2012. Wypełnienie karty elektronicznej, która znajduje się na stronie cesei.zhr.pl zajmuje 3-5 minut. W naszej Chorągwi obowiązek ten dotyczy 54 przewodników, podharcmistrzów i harcmistrzów. W razie wątpliwości odsyłamy do Regulaminu Służby Instruktorskiej. (z-ca)