W chwili obecnej biuro Okręgu Łódzkiego ZHR jest nieczynne do 16.08 włącznie. Skontaktujemy się z Państwem po powrocie. W przypadku spraw bardzo pilnych prosimy o kontakt:

phm. Andrzej Jagoda
Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego ZHR
Rachunki za udział dziecka w obozie lub kolonii odebrać będzie można w dniu 17 sierpnia w godzinach 18:00-20:00 w siedzibie Okręgu (ul. Rewolucji 1905r nr 9 lok 35). W celu wystawienia rachunku proszę o kontakt z komendantem danej akcji letniej.
Czuwaj!
Biuro Okręgu Łódzkiego ZHR