Jak co roku w organizacji zarządzany jest spis instruktorski (cesei.zhr.pl). W ubiegłym roku byliśmy jedną z chorągwi, której udało się zrealizować go w terminie. Komendant liczy, że podobnie jak przed rokiem „sprężmy się i załatwmy temat tak elegancko” (z-ca).