Uprzejmie przypominam, że od dnia jutrzejszego można oddawać do Biura Okręgu rozliczenie roczne jednostek.

Na rozliczenie składają się:
– książka finansowa,
– sprawozdanie finansowe,
– dokumentacja źródłowa,
– rozliczenie kwitów KP,
– wydruk z konta od 1 stycznia do 31 stycznia 2009 r. (ew. do 15 grudnia),
– w tym roku także środki finansowe zgodnie z nową procedurą prowadzenia dokumentacji finansowej.

Należy także oddać rozliczenie 1% otrzymanego w tym roku kalendarzowym (szczegóły tutaj).

Rozliczyć należy się najpóźniej do dnia 5 stycznia 2010 roku!!!