Przypominam, że komendant bądź opiekun każdej jednostki jest zobowiązany do rozliczenia się z posiadanych środków i dokumentów finansowych za ubiegły rok. Do 14 stycznia 2011 r. wszyscy zobowiązani byli do oddania zaliczek (wykaz w zakładce Księgowość -> Wykaz zaliczek), których nie wydatkowali, bądź do przekazania faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w 2010 roku.

Następnie w dniach 19-31 stycznia 2011 r. ażdy komendant bądź opiekun zobowiązany będzie do stawienia się w Biurze Okręgu i oddania rozliczenia kwitów KP/KW oraz podpisania sprawozdania finansowego za rok 2010. Przypominam także o rozliczeniu środków pozyskanych w ramach 1% (szczegóły dotyczące rozliczenia w zakładce Księgowość -> Rozliczenie 1%).