Mroki okupacji zaległy nad naszym miastem dwa miesiące temu. Cały kraj wykrwawia się powoli pod jarzmem niemieckiego okupanta, z wielkim trudem odzyskana niepodległość znów została zakłuta bagnetami niemieckiego żołnierza. Już za dwa tygodnie świętować będziemy 21 rocznicę odzyskania niepodległości, pierwszy raz bez … niepodległości. Czy jest lepsza okazja, żeby zewrzeć szyki i pokazać Niemcom, ale przede wszytskim łodzianom, że póki my żyjemy, póty Polska nie zginie ?

11 listopada dajmy światu znać, że nieugniemy się, że szare niebo niemieckich mundurów rozerwie błyskawica polskiej burzy.

Zapraszamy do udziału w drugiej niepodległościowej grze miejskiej “Cisza przed Burzą”. Poczujcie smak konspiracji i walczcie w ukryciu, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Główną część gry zaczynamy 11 listopada 2009 r. około godziny 11 – dalsze wskazówki zostaną Wam przekazane przez dowódców drogą listu elektronicznego.

o godzinie 15.00 pokażemy okupantowi czyje jest miasto!
o 15.30 odbędzie się msza święta
o 16.30 zakończenie gry i rozdanie nagród

Spodziewajcie się jednak zadań specjalnych, jakie dowódcy mogą Wam przydzielić. Konspiracja to nie zabawa.

Zgłoszenia oddziałów liczących od 3 do 8 żołnierzy przyjmuje tutaj Komisja Uzupełnień.

Nie polecamy używania mundurów harcerskich na ulicach – będziecie łatwym celem dla niemieckiej policji. Ubierzcie się tak aby nie wyróżniać się z tłumu – pamiętajcie jednak, że na kalendarzu mamy 1939 rok! (Mundury natomiast będzie można ujawnić na zakończeniu i na mszy).

Wróg dotknął niestety także naszej łączności – lista mailowa została zarządzeniem niemieckich zarządców miasta skasowana. Wracamy zatem do tradycyjnego sposobu informowania – proszę hufcowych o rozesłanie informacji do drużynowych.

Do boju!
Komenda Główna
Durkowska
Niedzielska
Wilkowski
Grelewski
Hasiński
Idzikowski