Powoli dobiega końca spis CeSeI do tej pory spisało się 51 z 56 osób co stanowi 91% zobowiązanych do tego instruktorów. W chwili obecnej hufcowi oraz komendant chorągwi wystawiają opinie służbowe, w kolejnym etapie komendant chorągwi i naczelnik podejmują decyzję o zaliczeniu służby instruktorskiej za 2011 rok. Póki co wystawiono ich 10%, pozostało jeszcze 90. Wśród instruktorów Chorągwi spisanych mamy: 28 przewodników, 14 podharcmistrzów i 9 harcmistrzów.