Zapraszamy 18.09.2012 wszystkich Harcerzy Orlich chcących rozpocząć lub zakończyć zdobywanie Harcerza Rzeczypospolitej na pierwsze w tym roku harcerskim posiedzenia Kapituły. Projekty prób prosimy przesyłać na mail: [email protected]