W dniu 26 marca 2015 r. zmarł nagle Jerzy Szletyński.
Urodził się w Nieszawie 21 stycznia 1927 r. Syn Harcmistrzów Jadwigi i Stefana. Harcerz Szarych Szeregów od 1943 r. Żołnierz Wojska Polskiego – Armii Krajowej od 1943 r. (32 pp. w 8 Dywizji pluton harcerski 227). Uczestnik walk powstańczych od 1 sierpnia 1944 r. do 5 października 1944 r. Bohater Łączności Specjalnej – Kanałowej. Jeniec wojenny do maja 1945 r., następnie żołnierz w 3 Karpackim Batalionie CKM II Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech. Od lat dziewiędziesiątych działacz Łódzkiej Rodziny Katyńskiej. Najlepszy Brat i Opiekun. Wzór harcerza i żołnierza w Czasach Honoru. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodlegość Polski.
Odznaczony:
  • Medal Wojska Londyn 1948 r.
  • Krzyż Armii Krajowej
  • Warszawski Krzyż Powstańczy
  • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
  • Krzyż Partyzancki
  • Krzyż Złoty Za Zasługi dla ZHP z Mieczami
  • Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta
Pogrzeb odbędzie się 2 kwietnia 2015 r. o godz. 11:00 w Kościele Garnizonowym a następnie na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.