Czuwaj,

W imieniu całego Okręgu Łódzkiego bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu Okręgu Łódzkiego z okazji XX lecia Okręgu oraz 100lecia harcerstwa polskiego. W szczególności podziękowania kieruję do komendanta Zlotu – hm. Michała Stasiaka, bez którego pracy, uporu i zaangażowania impreza na pewno nie odbyłaby się.

Przemysław Czuma 
Przewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego