“Tydzień Patriotyczny” to inicjatywa na którą składa się wiele wydarzeń i akcji, które połączone są wspólnym mianownikiem – patriotyzmem.

To wspólne dzieło Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i wielu organizacji pozarządowych, instytucji miejskich (ale nie tylko!) i ogólnokrajowych.
Wreszcie – to ciężka praca wielu ludzi, którzy poświęcając swój wolny czas, energię i środki dążą do tego, aby w Łodzi Święto Niepodległości było wydarzeniem niesamowitym i niezapomnianym.

To dzięki nim mogliśmy stać się uczestnikami tak wielu, fantastycznych wydarzeń – od akcji sprzątania grobów i przypominania sylwetek pochowanych w nich żołnierzy walczących o niepodległość przez koncerty, projekcję filmów, debaty w środkach masowego przekazu, wydanie gazety okolicznościowej, grę miejską, spotkania i debaty historyczne, wystawy, happening, piknik niepodległościowy, paradę starych tramwajów akcję oddawania krwi po uroczystości centralne – i wiele innych wydarzeń dzięki których Łodzianie mogli uczcić 93. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w sposób wyjątkowy.

Chcielibyśmy podziękować każdej i każdemu z Was, dlatego stworzyliśmy listę osób, dzięki którym tegoroczna edycja “Tygodnia Patriotycznego” była tak fantastyczna.
Jak sami z pewnością zauważycie, lista jest obfita, ponieważ nie chcieliśmy nikogo przeoczyć. Jeśli jednak znajdziecie jakieś braki – piszcie prędko na [email protected] – zaktualizujemy listę, aby nikt, kto przyłożył się do tegorocznej edycji nie został pominięty!

Jeszcze raz dziękujemy i… do zobaczenia za rok! Liczymy na Was i Wasze zaangażowanie, dlatego jeśli chcecie pomóc – może trochę bardziej uczestniczyć w przygotowaniach – piszcie na [email protected] – każda para rąk chętnych do pracy się przyda!

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!

W imieniu organizatorów,
hm. Sebastian Grochala
– koordynator projektu
“Tydzień Patriotyczny”

TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY 2011 – to dzięki WAM!
Dziękujemy!

 

I. Konkurs plastyczny (wrzesień – październik 2011)

Fundacja Aurea Libertas,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
Magdalena Grochala,
Patrycja Czudak,
Konrad Hennig,
Małgorzata Czudak.

II. Jednodniówka „Wolność”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Związek Strzelecki,
Komenda Obwodu 1200 Łódzkiego oraz Jednostki Strzeleckie 1209, 1201, 1202 i 1241 Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
Łukasz Głowacki,
Dariusz Nowiński,
Paweł Wasążnik,
Patrycja Czudak,
Magdalena Grochala,
Paulina Placzyńska,
Katarzyna Jargan,
Marysia Bizoń,
Katarzyna Karlińska,
Joanna Michalak,
Jakub Tomczyk,
Rafał Osenka,
Weronika Krzywańska,
Karolina Walczak.

III. Akcje porządkowania i oznaczania mogił żołnierzy (28,29 X oraz 4 XI)

Związek Strzelecki,
Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
uczniowie 34 Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi,
Dariusz Nowiński,
Stanisław Świerkowski,
Kinga Wojtera,
Krzysztof Mikołajczyk.

IV. Koncert Andrzeja Kołakowskiego (7 XI)

Komenda Obwodu 1200 Łódzkiego oraz Jednostki Strzeleckie 1209, 1201, 1202 i 1241 Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Łódzki Dom Kultury,
Paweł Wasążnik,
Grzegorz Bielawski,
Piotr Waczyński,

V. Projekcja Filmu „Historia >>Roja<<, czyli w ziemi lepiej słychać" (8 XI)

Komenda Obwodu 1200 Łódzkiego oraz Jednostki Strzeleckie 1209, 1201, 1202 i 1241 Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Kino „Cytryna”,
Paweł Wasążnik,
Grzegorz Bielawski,
Piotr Waczyński,

VI. Spotkanie z młodzieżą, Capstrzyk, Koncert Niepodległościowy (10 XI)

Fundacja Kultury i Biznesu,
Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska,
Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Związek Strzelecki,
Łódzki Dom Kultury,
Teatr Muzyczny w Łodzi,
Wojsko Polskie
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielądzu,
Wojciech Grochowalski,
Stanisław Świerkowski,

VII. Masa Niepodległości (11 XI)
Fundacja „Fenomen”,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
wolontariusze Fundacji Fenomen,
Grzegorz Bielawski,

 

VIII. „Muzyczne Drogi do Niepodległości – czyli Łodzianie śpiewają patriotycznie. Wspólnie!” (11 XI)

Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska,
Łódzki Kurator Oświaty – Jan Kamiński
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Związek Strzelecki,
Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego,
Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin,
Łódzki Dom Kultury,

Ewa Kowalska,
Dariusz Nowiński,
Stanisław Świerkowski,
Małgorzata Pietrzykowska,
Dariusz Perczak,
Marcin Werner,
Marlena Walas,
Maciej Drążek

IX. Gra Miejska „Awaria Systemu” (12 XI)

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Departament Gier,
Stowarzyszenie „Topografie”,
Związek Strzelecki,

Centrum Kulturalne „Ryba”,
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne,
Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź,
Radio Plus,
Miejski Punkt Kultury UŁ „Prexer”,

Tomasz Hasiński
Konrad Pawlak
Marlena Walas
Adriana Aaslid

Taksówkarze:
Adam Drabik
Marta Pomorska
Filip Zdziennicki
Piotr Kmiecik

Punktowi:
Agnieszka Kozieł
Milena Dzieszkowska
Alicja Walczak
Szymon Bukowicz
Magda Łukaszczyk
Mateusz Pokora
Bartłomiej Kordasz
Natalia Komorowska
Karolina Strefnel
Paulina Piotrowska
Maciej Łuczak
Urszula Bagińska
Rafał Osenka
Mateusz Idzikowski
Joanna Michalak
Dominika Polak
Dariusz Nowiński
Michał Janasik
Filip Dymarczyk
Iga Imos
Hubert Kowalski
Jakub Tomczyk
Łukasz Wieczorek
Bartosz Stępień
Danuta Obraniak
Katarzyna Ulańska
Marysia Bizoń
Joanna Ufnalska
Vojislav Radojićić
Michał Grelewski

Wirusy:
Łukasz Rosa,
Przemek Ponczyński,
Rafał Nowakowski,
Mateusz Dzięcielski,
Robert Horynek,
Kasia Więciorek,
Mateusz Wróblewski,
Piotr Waczyński,
Przemysław Olas,
Adam Chęć,
Grzegorz Bielawski

X. Happening (12 XI)

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Straż Pożarna w Łodzi,
Adriana Aaslid,
Bartłomiej Kordasz,
Mariusz Osenka,

XI. Akcja Oddawania Krwi „Przelewamy krew” (12 XI)

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Textilimpex Sp. z o.o.,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,
Stowarzyszenie krwiodawcy.info
Związek Strzelecki
Krzysztof Mikołajczyk,
Daniel Bombrych

XII. Spacer po Starym Cmentarzu (13 XI)

Związek Strzelecki,
Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Grupa ulotki.net,

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
Dariusz Nowiński,
Lucjan Muszyński,
Justyna Tomaszewska,
Szymon Pawlak

XIII. Koncert Niepodległościowy (13 XI)

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Fundacja Mirakle,
Klub Wytwórnia,
Fundacja Banku Zachodniego WBK,
Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi,
Michał Grelewski,
Krzysztof Krawczyk,
Sławek Macias,
Przemysław Bogusławski,
Vojislav Radojićić,
Małgorzata Łapot-Kocimska

XIV. Redakcja filmowa „Tydzień w obiektywie”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,

7 Łódzka Drużyna Wędrowniczek “Wrzosowisko” w składzie:
Wiola Chałupka
Paulina Placzyńska
Kasia Karlińska
Marysia Bizoń
Adriana Aaslid
Ania Wtorkiewicz
Karolina Strefnel
Agata Pawlak

17 Łódzka Drużyna Wędrowników “HONKER” w składzie:
Adrian Lebioda
Jacek Tomaszewski
Piotrek Łaska
Krzysiek Hasiński
Grzegorz Bielawski
Mariusz Osenka
Przemysław Olas
Piotrek Grzelak
Filip Dymarczyk

XV. Fotoreporterzy:

Studio fotograficzne ulanka.net,
Katarzyna Ulańska,
Aleksandra Grzegorczyk,
Małgorzata Jacukowicz,
Renata Śliwińska,
Piotr Rutkiewicz,
Krystyna Rutkiewicz

XVI. Wystawy:
a. Ojciec Miecznikowski. Kapłan i wychowawca – Instytut Pamięci Narodowej,
b. Pamiętny rok 1989 – Instytut Pamięci Narodowej,
c. 150 karykatur Marszałka Piłsudskiego – Stanisław Świerkowski,
d. Polskie Drogi do Niepodległości oraz Pocztówka orężem w walce o niepodległość – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
e. Wystawa 100lecia Harcerstwa – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Manufaktura.

Dziękujemy również:
Wojewodzie Łódzkiemu – Pani Jolancie Chełmińskiej,
Marszałkowi Województwa Łódzkiego – Panu Witoldowi Stępniowi,
Prezydent Miasta Łodzi – Pani Hannie Zdanowskiej,
Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty – Panu Janowi Kamińskiemu,
Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
Fundacji Banku Zachodniego WBK,
Zakładowi Wód i Kanalizacji w Łodzi,
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu- Łódź Sp. z o.o.,
Textilimpex Sp. z o.o. ,
Grupie Ulotki.net,
Firmie Gaja – Flagi,
Fundacji „Kocham Polskę”,
Instytutowi Pamięci Narodowej w Łodzi,
Narodowemu Centrum Kultury,
Radiu Łódź,
Radiu Plus,
Centrum Służby Rodzinie w Łodzi,
Centrum Kultury „Ryba”,
Fundacji Kultury i Biznesu,
Studiu fotograficznemu ułanka.net,
Miejskiemu Punktowi Kultury UŁ „Prexer”,
Kinu „Cytryna”,
Centrum Handlowemu Manufaktura,
Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi,
Muzeum Archeologicznemu i Etnograficznemu w Łodzi,
Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK-Łódź,
Komendzie Wojewódzkiej Policji,
Straży Miejskiej w Łodzi,
Straży Pożarnej w Łodzi,
Łódzkiemu Domowi Kultury,
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,
Stowarzyszeniu Krwiodawcy.info,
Młodzieżowej Radzie Miasta Łodzi,
Klubowi „Wytwórnia”,
Jakubowi Dygasowi
Ireneuszowi Jabłońskiemu
Tomaszowi Bilickiemu,
Zbigniewowi Placzyńskiemu,
Agnieszce Beredzie,
Bartoszowi Stępniowi,
Patrycji Przybył,
Adamowi Kraliszowi,
Michałowi Stasiakowi,
Danielowi Pawlakowi,
Andrzejowi Jagodzie,
Katarzynie Jargan,
Rafałowi Osence,
Weronice Krzywańskiej,
Karolinie Walczak,
Piotrowi Waczyńskiemu,
Maciejowi Urbańczykowi,
Mateuszowi Pokorze,
Tomaszowi Marciniakowi.

DZIĘKUJEMY!