Łódzka Chorągiew Harcerek ma zaszczyt oznajmić, iż z początkiem nowego roku harcerskiego ukaże się pierwszy numer pisma Chorągwi, a w nim:

* jubileuszowy dodatek podsumowujący 100-lecie harcerstwa,
* materiały metodyczne pomocne zastępowej i drużynowej w pracy harcerskiej,
* worek zuchmistrzyni,
* felietony i wiele innych!

Ogłaszamy także konkurs w 2 kategoriach: na najlepszą harcerską opowieść wakacyjną oraz fotografię najlepszej pionierki.

Spotkamy się już we wrześniu!

Redakcja