Zarząd Okręgu Łódzkiego zwołał na 8 marca 2008 r. Okręgową Konferencję Wyborczą, na której zostaną wybrani Delegaci na Zjazd ZHR. W tym dniu odbędzie się również Zjazd Okręgu, na którym wybrany zostanie nowy Zarząd Okręgu i Komisja Rewizyjna.

Ramowy plan spotkania:

  • 8.00 – Msza Święta
  • 9.00 – rozpoczęcie Okręgowej Konferencji Wyborczej
  • 13.00/14.00 – obiad
  • 14.00 – wznowienie obrad

Prosimy wszystkie czynne Instruktorki i Instruktorów o punktualne przybycie. Od Waszej obecności zależeć będzie liczba delegatów, reprezentujących nasz Okręg na Zjeździe. Quorum będzie liczone punktualnie o godz. 9.00. Lista czynnych Instruktorek i Instruktorów jest wywieszona w siedzibie Okręgu.

phm. Przemysław Czuma HO
Przewodniczący Zarządu
Okręgu Łódzkiego ZHR