W ubiegłym tygodniu w poniedziałek (20.06.2011) odbyła się odprawa Rady Chorągwi na której podsumowano udział jednostek chorągwi w zlocie okręgu oraz przygotowania drużyn do obozów i kolonii. Rozmawialiśmy także na temat spraw organizacyjnych dotyczących komendy chorągwi i hufców. Spotkanie rozpoczęło się jednak od gry w kręgle, gdzie bezkonkurencyjny okazał się Adam Drabik 🙂 Same obrady, które odbyły się w Miejskim Punkcie Kultury „Prexer” poprzedziła krótka sesja fotograficzna. (zdjęcia ukażą się niebawem na stronie).